Ecomuseum van de viroin

 Het Ecomuseum stelt de traditionele beroepen tentoon die uitgevoerd werden in de streek tussen Samber en Maas.

Duizenden gereedschappen illustreren deze beroepen die de economische rijkdom van de streek waren : houtvester, houtskoolbrander, tonnenmaker, leerlooier, zadelmaker, schoenmaker, smid, hoefsmind, wielmaker, klompenmaker...

Demonstratie van het maken van klompen op artisanale wijze.