Museum Malgré-Tout

Dit museum, dat ondergebracht is in een elektriciteitscentrale uit de XXste eeuw, organiseert elk jaar twee tentoonstellingen in verband met archeologie on/of prehistorie.

Permanente collecties over de archeologie, de evolutie van de mens en zijn technieken tijdens de voorhistorische geschiedenis in het zuiden tussen Samber-en-Maas.

De archeosite bij het museum bestaat uit een reconstructie op ware grootte van de belangrijkste woningen (tenten en hutten) van de voorhistorische Europese jagers-verzamelaars.

En interactieve ruimte, speelplein en rustige picknickplaats.Tentoonstelling en evenementen

Honden & katten in de Prehistorie en de oudheid

De hond is, in de geschiedenis, het eerste dier dat gedomesticeerd werd en dat zich een prominente plaats heeft verworven in de menselijke samenleving. De kat, waarvan de domesticatie later zal komen, heeft ook meer tijd nodig gehad om zich in de intimiteit van de Mens te glijden.

Zowel nuttige dieren en trouwe metgezellen, honden en katten hebben vaak de prominente plaats bezet tussen de andere huisdieren, een plaats waar affectief en nuttigheid gemengd zijn. Op het kruispunt tussen natuur en cultuur, kunnen wij hen in een zekere zin beschouwen als culturele dieren.

Zowel thuis als in het graf, zowel in de tempel als op het banket, zijn de meest gehumaniseerde creaturen van het dierenrijk en hun representaties inderdaad overal.

Dankzij de archeologische sporen die de voorhistorische en antieke bovolkingen ons achtergelaten hebben, illustreert deze expositie deze exceptionele relatie tussen de mens en deze bijzondere dieren.